Członkowie OSP to dziś najaktywniejsze ogniwo polskiej wsi

Członkowie OSP to dziś najaktywniejsze ogniwo polskiej wsi. Wielu z nich współpracuje i korzysta z pomocy naszego Związku jako organizatora cyklu szkoleń „BHP w rolnictwie” czy akcji przekazywania darów od Komendy PSP dla jednostek OSP na wschodzie kraju.