Ważna Debata

9 grudnia 2023 roku w Warszawie zebrała się Rada Krajowa Związku dla oceny sytuacji na polskiej wsi po wyborach oraz przyjęcia ostatecznej redakcji Uchwały Programowej Związku, uchwalonej przez III-ci Zjazd Krajowy 3-go czerwca 2023 r.
Rada Krajowa jeszcze raz podkreśliła potrzebę przerwania niestabilnego w okresie ostatnich 15 lat i malejącego po 2015 roku budżetowego wsparcia rolnictwa.
Rada Krajowa wzywa struktury i działaczy Związku do spopularyzowania wśród mieszkańców wsi treści Uchwały Programowej i jej nowatorskich propozycji.
Rada Krajowa składa mieszkańcom wsi słowa uznania i podziękowania za masowy udział w wyborach 15 Października, za zamanifestowaną wiarę w swoją przyszłość . Fakt ten traktujemy jako wezwanie nowo wyłonionych władz kraju do nowego otwarcia w dialogu ze wsią i rodzinnymi gospodarstwami rolnymi.
Rada Krajowa za szczególnie aktualne uważa:
Objęcie rolnictwa wschodniej Polski pomocą i ochroną Rządu RP;
Przeznaczenie środków z KPO na samorządowe inwestycje w OZE;
Okazanie pomocy i wsparcia dla nauczycieli wiejskich szkół;

Powołanie w ramach TVP oraz PR – redakcji rolnych.
Rada Krajowa zapoznała się także z przebiegiem letnich kolonii wypoczynkowych, organizowanych we współpracy z Funduszem Składkowym. W 14 koloniach udział wzięło 744 dziewcząt i chłopców z 8 województw kraju. Dla najlepszych z wychowawców kolonijnych, Zarząd Krajowy przyznał Dyplomy Uznania i nagrody pieniężne.
Otrzymali je:
Izabela Mak, Bożena Pikula, Joanna Sajewska i Renata Zarzeczna – nauczycielki z Janowa Lubelskiego ( lubelskie );
Małgorzata Kaczmarek z Uhnina oraz Teresa Wysocka z Łomaz – emerytowane nauczycielki wiejskich szkół.
Obrady Rady Krajowej zakończono opłatkiem, kolędami i serdecznymi życzeniami na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2024 Rok dla wszystkich mieszkańców wsi, Polski i Polaków