Uncategorized

Ważna Debata

9 grudnia 2023 roku w Warszawie zebrała się Rada Krajowa Związku dla oceny sytuacji na polskiej wsi po wyborach oraz przyjęcia ostatecznej redakcji Uchwały Programowej Związku, uchwalonej przez III-ci Zjazd Krajowy 3-go czerwca 2023

Kolejny turnus kolonijny rozpoczęty!

22 lipca 2020 r. rozpoczęły się w Łazach kolonie letnie dla dzieci rolników z województw świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego, zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” w ramach kolejnej edycji kolonii letnich zorganizowanych

Rekrutacja na kolonie letnie 2020!

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na kolonie letnie 2020, z dofinansowaniem 750 zł na każde dziecko ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci z województw

View More