ZZRiOW REGIONY

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,

to niezależny i jeden z najmłodszych rolniczych związków zawodowych, założony 9 kwietnia 2010 roku z inicjatywy Bolesława Borysiuka (Lubelszczyzna) oraz Ryszarda Kaźmierczaka (Łódzkie), Józefa Sztorca (Małopolska), Małgorzaty Godlewskiej (Mazowsze), Józefa Juchnikowskiego (Lubelszczyzna) i Radosława Oleksiaka (Mazowsze) – jako członków 18-to osobowego Komitetu Założycielskiego.
Tymczasowym Przewodniczącym Związku wybrano Ryszarda Kaźmierczaka, który tę funkcję pełnił do zwołania I Zjazdu Krajowego w Baranowie k. Puław 8 czerwca 2013 roku.
Delegaci na I Zjazd Krajowy ZZRiOW „REGIONY” w Baranowie przyjęli program działania „Kim jesteśmy? Nasze cele i zadania” oraz wybrali władze statutowe organizacji. Funkcję Przewodniczącego Związku powierzono Renacie Beger (Wielkopolska), posłance na Sejm RP IV i V kadencji.
Po upływie roku, 30 sierpnia 2014 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku w Warszawie, który krytycznie ocenił niską aktywność pracy jej kierownictwa. Na funkcję Przewodniczącego wybrano Bolesława Borysiuka, posła na sejm RP V kadencji, dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Związku.
Uczestnicy Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego przyjęli protest skierowany do Prezydenta Rosyjskiej Federacji, Pana Władimira Putina – przeciwko kontrsankcjom uderzającym w eksport polskiej żywności na rosyjski rynek.
7 grudnia 2019 roku w Warszawie odbył się kolejny II Krajowy Zjazd ZZRiOW „REGIONY” z udziałem 58 delegatów reprezentujących wschodnią i centralną część Polski. Obrona rodzinnych gospodarstw rolnych zdominowała obrady Zjazdu i znalazła swoje odbicie w treści jego Uchwały programowej „ O co walczymy? Co proponujemy?”. Przewodniczącym Związku jednogłośnie wybrano Bolesława Borysiuka. Odnowiono skład władz statutowych organizacji, w których ponad połowę stanowią działaczki wiejskie.