Władze Związku

Zarząd Krajowy

Przewodniczący ZZRiOW „REGIONY”

dr Bolesław BORYSIUK – Mazowsze

Poseł na Sejm RP V kadencji, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie (1966 r.), Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego – mgr historii (1971 r.), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych – dr nauk humanistycznych (1979 r.), Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej (1989 r.). Autor licznych publikacji i artykułów naukowych, w tym książki „Lata walki.” Działacz krajowy Zrzeszenia Studentów Polskich, organizator współpracy gospodarczej ze wschodnimi sąsiadami, wieloletni Przewodniczący Forum Gospodarczego Polska-Ukraina-Wschód. Organizator Zespołu Ekspertów Samoobrony (2003-2005), bliski współpracownik Andrzeja Leppera. Członek Zarządu Związków Parlamentarzystów Polskich. Członek Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczący

dr Bolesław Borysiuk – Mazowsze

Wiceprzewodniczący

Wioletta Nitychoruk-Brykowska – Lubelszczyzna
Józef Juchnikowski – Lubelszczyzna
Ryszard Miczulis – Opolszczyzna
Mirosław Roguski – Mazowsze

Sekretarz

Monika Głowacka – Lubelszczyzna

Skarbnik

Bożena Siuda – Lubelszczyzna


Członkowie Zarządu

dr Halina Molka – Łódzkie
Janusz Słomkowski – Lubelszczyzna