działalność

III Zjazd Krajowy

III Krajowy Zjazd ZZRiOW REGIONY Uprzejmie informujemy, że 3 czerwca 2023 r. w Warszawie odbył się III Krajowy Zjazd Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich