Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023

Dobiegła końca Jubileuszowa, XX-ta edycja Ogólnopolskiego Konkursu, organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego pod nazwą „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023”.
Wśród fundatorów nagród w Konkursie, po raz pierwszy wystąpił nasz Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”.
Ustanowioną przez Związek nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych, Jury konkursu przyznało Państwu Joannie i Władysławowi BIEŃKOWSKIM, gospodarującym w miejscowości Tynwałd, woj.warmińsko-mazurskie. Uroczystego wręczenia nagrody Związku dokonała Członkini Zarządu Krajowego, Rzeczniczka Prasowa Związku,
Pani dr Halina Molka. W imieniu władz naszej organizacji i własnym, słowa uznania za wielki trud
przeprowadzenia po raz 20-y Konkursu, składam na ręce Pani dr Aleksandry Hadzik Prezes KRUS – za Jej osobiste, kompetentne zaangażowanie i okazaną pomoc pracownikom i działaczom związkowym, realizujących cele Konkursu.
A naszym laureatom, Państwu Joannie i Władysławowi Bieńkowskim – składam
gratulacje i życzenia szczęśliwego, bezpiecznego gospodarowania i wszelkich sukcesów w życiu rodzinnym i osobistym.
dr Bolesław Borysiuk
Przewodniczący ZZRiOW „Regiony”