Uczniowie Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej z dyplomami.

9 listopada br. dr Bolesław Borysiuk, przewodniczący Związku Zawodowego Rolników i Obszarów Wiejskich „Regiony”, wręczył uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej w województwie lubelskim, dyplomy ukończenia szkolenia „BHP w rolnictwie” realizowanego przez ZZRIOW „Regiony” w przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.