Tak wypoczywają nad polskim morzem dzieci z rodzin rolniczych na koloniach zorganizowanych przez ZZRIOW „Regiony” przy wsparciu Funduszu Składkowego KRUS.