Spotkanie przewodniczącego ZZRiOW „Regiony” z grupą młodzieży w Stegnie

 27 czerwca br.  przewodniczący ZZRIOW „Regiony”, dr Bolesław Borysiuk spotkał się z  42 – osobową grupą starszej młodzieży (13-15 lat)  przebywającej na wypoczynku w Stegnie.
Jak się okazało, dominującym tematem tej jakże interesującej rozmowy, stała się przyszłość zawodowa
młodzieży wiejskiej i dyskusja nad wyborami zawodów z przyszłością.
Na listę wpisano 20 zawodów, najbardziej interesujących uczestników spotkania. Po czym w głosowaniu
każdy z nich dokonywał wyboru.
Ku zaskoczeniu, najpopularniejszym zawodem okazał się zawód psychologa – 8 osób,
dalej – architekt – 5 osób, straż graniczna -4 osoby, wojsko i księgowy – po 3 osoby, leśnika – 2 osoby.
Zawód rolnika wskazała tylko 1 osoba, podobnie jak zawód lekarza, geodety, informatyka, ekonomisty i strażaka.
Jednocześnie, aż 22 osoby chcą pozostać na wsi, wskazując ją jako optymalne miejsce do realizacji swoich marzeń
i planów.
Nie wiemy jak ułożą się plany tych młodych osób. Ważna jest sama rozmowa z nimi na ten temat. Warto i należy je
kontynuować jako formę pomocy w życiowych wyborach.