Spotkanie kierownictwa ZZRiOW „Regiony” z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim

27 lutego 2020 r. z inicjatywy ZZRiOW „Regiony”, odbyło się spotkanie kierownictwa związku z Ministrem Rolnictwa I Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Spotkanie było poświęcone przedstawieniu ministrowi postulatów dotyczących poprawy sytuacji w rolnictwie, a przyjętych podczas II Zjazdu Krajowego ZZRIOW „Regiony”, które referował przewodniczący związku dr Bolesław Borysiuk.

Minister odniósł się do wszystkich przedstawionych przez związek postulatów, które dotyczyły:

  • uchwalenia ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym, określającej jego status prawny i ekonomiczny, powierzchnię gospodarstwa oraz prawa i obowiązki domowników;
  • dopłat bezpośrednich do produkcji, a nie do hektara;
  • nowelizacji ustawy o oddłużaniu gospodarstw rolnych;
  • kontraktacji, jako gwarancji  bezpiecznego obrotu w gospodarstwie rolnym;
  • rozszerzenia interwencji na rynku rolnym;
  • wspierania spółdzielczości usługowej na wsi;
  • bioasekuracji gospodarstw rolnych na koszt Skarbu Państwa;
  • przywrócenia Bankom Spółdzielczym tradycyjnej misji wspierania rolników;
  • zapoczątkowania ustawowo określonego dialogu władzy ze wsią;
  • utworzenia Funduszu Rozwoju Wsi Wschodniej Polski.

Podczas dyskusji wymieniono opinie na temat obecnej sytuacji polskiego rolnictwa i wyrażając wolę kontynuowania dialogu i dyskusji uzgodniono, iż kolejne spotkanie odbędzie się w poszerzonym gronie z udziałem ministerialnych specjalistów.