Rozpoczyna się kolejna edycja bezpłatnych szkoleń w ramach programu „BHP w rolnictwie” dla rolników z powiatów bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego w województwie lubelskim, których gospodarstwa rolne zostały w szczególny sposób dotkniętych przez wirus ASF.

Program „BHP w rolnictwie” realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Program ma na celu prowadzenie szkoleń w województwie lubelskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie na terenie województwa lubelskiego, co doprowadzi do wzrostu wiedzy rolników w tym zakresie, a tym samym pozwoli na eliminację potencjalnych zagrożeń oraz niepożądanych oddziaływań u źródła.