Rozpoczęło się zimowisko dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego w Zakopanem, zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”

29 stycznia 2019 r. rozpoczęło się w Zakopanem zimowisko dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego, zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”.

Wypoczynek zimowy w formie zimowiska w 2019 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.