Następne grupy rolników przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Kolejni rolnicy z Leśnej Podlaski, Pasiek, Stawu Noakowskiego, Kamionki i Widniówki w województwie lubelskim zostali przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w ramach programu „BHP w rolnictwie” realizowanego w województwie lubelskim przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” w przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.