Kolejny turnus zimowiska rozpoczęty!

11 lutego 2020 r. rozpoczął się w Zakopanem kolejny turnus zimowiska dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego, zorganizowany przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”.
Wypoczynek zimowy w formie zimowiska w 2020 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.