W Jastrzębiej Górze trwa kolejny turnus kolonii zorganizowanych dla dzieci z rodzin rolniczych przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy współpracy Funduszu Składkowego KRUS.