Kolejne szkolenia odbyte przez rolników z województwa lubelskiego

W dniach 21 i 22 maja br. w Wyhalewie, Kodeńcu i Chmielowie odbyły się kolejne szkolenia dla rolników z województwa lubelskiego w ramach programu „BHP w rolnictwie”. Program realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ma na celu prowadzenie szkoleń w województwie lubelskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, co doprowadzi do wzrostu wiedzy rolników w tym zakresie, a tym samym pozwoli na eliminację potencjalnych zagrożeń oraz niepożądanych oddziaływań u źródła.