Kolejne szkolenia dla rolników w ramach programu „BHP w rolnictwie”

W dniach od 7 do 16 maja br. w Bezwoli, Wisznicach, Dębowej Kłodzie oraz Uhninie miał miejsce kolejny cykl 6 bezpłatnych szkoleń dla rolników z województwa lubelskiego, których gospodarstwa rolne zostały w szczególny sposób dotkniętych przez wirus ASF.

Program „BHP w rolnictwie” realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Program ma na celu prowadzenie szkoleń w województwie lubelskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, co doprowadzi do wzrostu wiedzy rolników w tym zakresie, a tym samym pozwoli na eliminację potencjalnych zagrożeń oraz niepożądanych oddziaływań u źródła.