Kolejna edycja szkoleń „BHP w rolnictwie” dla rolników z województwa lubelskiego rozpoczęta

30 kwietnia br. miało miejsce w Bezwoli (gmina Wohyń) pierwsze bezpłatne szkolenie w ramach kolejnej edycji programu „BHP w rolnictwie” dla rolników z województwa lubelskiego, których gospodarstwa rolne zostały w szczególny sposób dotkniętych przez wirus ASF.
Program „BHP w rolnictwie” realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Program ma na celu prowadzenie szkoleń w województwie lubelskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, co doprowadzi do wzrostu wiedzy rolników w tym zakresie, a tym samym pozwoli na eliminację potencjalnych zagrożeń oraz niepożądanych oddziaływań u źródła.