Inauguracja programu – BHP w rolnictwie.

30 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce w województwie lubelskim, przewodniczący ZZRIOW „Regiony” dr Bolesław Borysiuk wziął udział w inauguracji programu „BHP w rolnictwie” realizowanego przez ZZRIOW „Regiony” w przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Program ma na celu prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie na terenie województwa lubelskiego, co doprowadzi do wzrostu wiedzy rolników w tym zakresie, a tym samym pozwoli na eliminację potencjalnych zagrożeń oraz niepożądanych oddziaływań u źródła.