II Zjazd Krajowy Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”

7 grudnia br. w Warszawie obradował II Zjazd Krajowy Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”.
Przewodniczącym Związku ponownie został wybrany dr Bolesław Borysiuk. Dokonano także wyboru 34 osobowej Rady Krajowej oraz 8 osobowego Zarządu Krajowego.
W przyjętej uchwale programowej delegaci opowiedzieli się za:
– objęciem mieszkańców wsi programem budowy państwa dobrobytu;
– uchwaleniem przez Sejm RP ustawowo określonego porządku dialogu Rządu RP ze wsią zgodnie z zasadą – Nic o nas bez nas;
– radykalną obroną ekonomicznych interesów rodzinnych gospodarstw rolnych poprzez podwojenie nakładów w budżecie państwa na inwestycje w rolnictwie oraz naliczanie dopłat bezpośrednich nie do hektara, a do produkcji rolnej gospodarstwa , z uwzględnieniem jakości gleby oraz ilości domowników pracujących w gospodarstwie;
– uchwaleniem przez Sejm RP Polskiej Normy Zdrowej Żywności .