4 lutego br. rozpoczęło się zimowisko dla dzieci z rodzin rolniczych w Zębie koło Zakopanego, zorganizowane w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej przez ZZRIOW Regiony przy wsparciu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników KRUS w kwocie 750 złotych na każdego uczestnika zimowiska.