Dzieci z rodzin rolniczych uczciły rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia br. przebywające na koloniach w Jastrzębiej Górze dzieci z rodzin rolniczych o godz. 17.00 uczciły rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uroczystym wciągnięciem flagi na maszt i odśpiewaniem hymnu państwowego. Po zakończeniu uroczystości odbyła się prelekcja na temat roli Dzieci Warszawy w powstaniu.