17 sierpnia br. rozpoczął się kolejny turnus kolonii dla dzieci rolników w Jastrzębiej Górze, zorganizowany przez Związek Zawodowy Rolników i Obszarów Wiejskich „Regiony”

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2018 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.