17 sierpnia br. rozpoczął się kolejny turnus kolonii dla dzieci rolników w Jastrzębiej Górze, zorganizowany przez Związek Zawodowy Rolników i Obszarów Wiejskich „Regiony”

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2018 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

 

Ostatnie wolne miejsca na kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem KRUS, organizowane przez ZZRiOW „Regiony”

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje letni wypoczynek dla dzieci w wieku 10 -16 lat, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Tylko 550 złotych za 10 dniowy wypoczynek – KRUS dopłaca 750 złotych do pobytu dziecka.

Ostatnie wolne miejsca nad morzem i w górach w terminach:

Od 17 do 27 sierpnia – Dom Kolonijny „Szum Morza” w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 19.

Od 19 do 29 sierpnia – Dom Wypoczynkowy „U Jędrka i Hani” w Zakopanem, Rybkówka 1.

Wypoczynek obejmuje:
– transport do oraz z miejsca wypoczynku,
– wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie,
– opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, przewodnika górskiego oraz ratownika wodnego,
– ubezpieczenie NNW,
– atrakcyjny program kulturalno – oświatowy, sportowy i turystyczny,
– transport do oraz z miejsca wypoczynku.

Warunki uczestnictwa:
– wiek uczestnika 10-16 lat
– aktualna legitymacja szkolna
– wypełniona karta kwalifikacyjna, którą dostarczymy na adres mailowy
– zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu jednego z rodziców
– potwierdzenie wpłaty 550 złotych na konto Związku Zawodowego „Regiony” w BZ WBK 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 z dopiskiem: Wpłata na działalność statutową Związku – wypoczynek lato 2018

Uwaga! Istnieje możliwość pełnopłatnego uczestnictwa w koloniach dla dzieci, których rodzice nie są ubezpieczeni w KRUS. Opłata za turnus wynosi 1300 złotych.

Szczegółowe informacje:
tel. 692206786
email: bborysiuk@op.pl

Kolonie letnie dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego KRUS.

 

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje letni wypoczynek dla dzieci w wieku 10 -16 lat, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Odpłatność za 10 dniowy wypoczynek wynosi 550 złotych, KRUS dopłaca 750 złotych do pobytu każdego dziecka.

W tym roku organizujemy kolonie zarówno w górach, jak i nad morzem:

Nad morzem w terminach:
Od 5 do 15 lipca – Dom Kolonijny „Szum Morza” w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 19.

Od 24 lipca do 3 sierpnia – Ośrodek Wypoczynkowy „Royal” w Jastrzębiej Górze, ul. Topolowa 18.

Od 17 do 27 sierpnia – Dom Kolonijny „Szum Morza” w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 19.

W górach od 19 do 29 sierpnia – Dom Wypoczynkowy „U Jędrka i Hani” w Zakopanem, Rybkówka 1.

Wypoczynek obejmuje:
– transport do oraz z miejsca wypoczynku,
– wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie,
– opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, przewodnika górskiego oraz ratownika wodnego,
– ubezpieczenie NNW,
– atrakcyjny program kulturalno – oświatowy, sportowy i turystyczny,
– transport do oraz z miejsca wypoczynku.

Warunki uczestnictwa:
– wiek uczestnika 10-16 lat
– aktualna legitymacja szkolna
– wypełniona karta kwalifikacyjna, którą dostarczymy na adres mailowy
– zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu jednego z rodziców
– potwierdzenie wpłaty 550 złotych na konto Związku Zawodowego „Regiony” w BZ WBK 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 z dopiskiem: Wpłata na działalność statutową Związku – wypoczynek lato 2018

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

Istnieje możliwość pełnopłatnego uczestnictwa w koloniach dla dzieci, których rodzice nie są ubezpieczeni w KRUS. Opłata za turnus wynosi 1300 złotych.

Szczegółowe informacje:
tel. 692206786
email: bborysiuk@op.pl

Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce.

W ramach programu „BHP w rolnictwie” realizowanego przez ZZRIOW „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego KRUS, Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce, powiat lubartowski, otrzymała wsparcie finansowe na doposażenie sprzętu gaśniczego, które przekazał przewodniczący ZZRIOW „Regiony” dr Bolesław Borysiuk, podczas turnieju o Puchar Wójta Gminy Kamionka Karola Ługowskiego.

 

Spotkanie opłatkowe działaczy ZZRiOW Regiony.

6 stycznia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie, powiat Puławy, województwo lubelskie, odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe działaczy Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”. Robert Gagoś, wójt gminy Baranów, powitał zebranych gości – związkowców oraz działaczy samorządowych gmin i powiatów, podkreślając otwartość na nowe inicjatywy i propozycje Związku, … Czytaj dalej…