Kolonie Zakopane

Zakopane da się lubić…

75 zuchów z Bielska Podlaskiego oraz Lubelszczyzny zjechało do Zakopanego

na ostatni ( 20-28.08.), letni turnus wypoczynkowy dzieci rolników.

Gościna u Hani, super pogoda, świetna praca wychowawców pod wodzą Pani

Eli Grobelak – złożyły się na niepowtarzalne emocje i wrażenia z udanego wypoczynku.

Zamieszczone fotografie i filmiki wiernie oddają nastroje i radość uczestników.

Miałem przyjemność spotkania z młodzieżą i kadrą turnusu. I to z ich inicjatywy na kolonijnej chuście

złożono dedykacje z podziękowaniem dla Pana Roberta Telusa – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

za pomoc KRUS i Funduszu Składkowego w organizowaniu kolonii na tak wysokim poziomie.

Szczególne słowa uznania kieruję pod adresem przyjaciół wiejskich dzieci odpowiedzialnych za

żmudną pracę rekrutacji dzieci, przygotowanie ich dokumentacji, zorganizowanie zbiórki i odjazdu

milusińskich na kolonie. Należą do nich: Pani Katarzyna Popławska z Urzędu Gminy Bielsk Podlaski,

Pani Agnieszka Kobus-Mielnik pedagog z Bielska Podlaskiego, Pani Monika Głowacka – działaczka Związku z Łomaz,

Pani Izabela Mak – pedagog z Janowa Lubelskiego, Pan Janusz Słomkowski – działacz Związku z Uhnina, Pan Ireneusz

Kaczorek – pedagog z Czemiernik.

Zatem żegnaj LATO – 2023.