Uczniowie Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej z dyplomami.

9 listopada br. dr Bolesław Borysiuk, przewodniczący Związku Zawodowego Rolników i Obszarów Wiejskich „Regiony”, wręczył uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej w województwie lubelskim, dyplomy ukończenia szkolenia „BHP w rolnictwie” realizowanego przez ZZRIOW „Regiony” w przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Czytaj dalej…

Następne grupy rolników przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Kolejni rolnicy z Leśnej Podlaski, Pasiek, Stawu Noakowskiego, Kamionki i Widniówki w województwie lubelskim zostali przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w ramach programu „BHP w rolnictwie” realizowanego w województwie lubelskim przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” w przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego … Czytaj dalej…

Kolejni rolnicy przeszkoleni z zakresu przepisów BHP.

20 października br. w Domu Kultury w Turowie, w województwie lubelskim, blisko 40 osób zostało przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w ramach programu „BHP w rolnictwie” realizowanego w województwie lubelskim przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” w przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego … Czytaj dalej…

Inauguracja programu – BHP w rolnictwie.

30 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce w województwie lubelskim, przewodniczący ZZRIOW „Regiony” dr Bolesław Borysiuk wziął udział w inauguracji programu „BHP w rolnictwie” realizowanego przez ZZRIOW „Regiony” w przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Program ma na celu prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny … Czytaj dalej…

Kolonie dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego z dofinansowaniem KRUS.

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” dysponuje 20 miejscami na koloniach dla dzieci w wieku 10 -16 lat dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.
Kolonie w Kościelisku koło Zakopanego w domu wczasowym Harnaś II w terminie 13 – 26 … Czytaj dalej…