ZZRiOW „Regiony” szkoli rolników z województwa lubelskiego

We wrześniu 2020 r. odbył się cykl szkoleń dla rolników z województwa lubelskiego, przeprowadzony przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” wraz z Radami OPZZ województw małopolskiego i opolskiego.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Profesjonalne i kompetentne kadry = skuteczne związki zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego.

Tematyka szkoleń obejmowała: ABC przedsiębiorcy rolnego, aktywizację gospodarczą środowisk lokalnych, Wspólną Politykę Rolną po 2020 r. oraz wsparcie dla gospodarstw rolnych.