Kolonie letnie 2022. Podsumowanie akcji „LATO 2022”

Praca działaczy i sympatyków Związku zaowocowała wyjazdem ponad 820 dzieci z wiejskich szkół na kolonie wypoczynkowe dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Łazy, Jarosławiec, Mikoszewo, Stegna – nad morzem, oraz Zakopane, Kościelisko i Biały Dunajec – w górach, to piękne miejsca wypoczynku dzieci.

Najlepsi organizatorzy kolonii są na Lubelszczyźnie . Wśród nich Monika Głowacka, Małgorzata Błaszak, Bartłomiej Dudzik, Izabela Mak, Radosław Szymański i inni. Ich praca i zaangażowanie zaowocowały wyjazdem 393 dzieci na kolonie.

Na dalszych miejscach ulokowało się Świętokrzyskie ( 237 dzieci), Łódzkie (109 dzieci) i co bardzo cieszy – Podlaskie ( 87 dzieci ), debiutujące w roli współorganizatora kolonii.

Najwyższą nagrodą dla nas wszystkich za włożony trud, jest oczywiście radość i pełnia szczęścia DZIECI !

W tym łańcuchu ludzi dobrej woli , szczególną rolę spełnia kadra kolonijna, kierownicy, wychowawcy, pielęgniarki i kierowcy autokarów.

8 października 2022 roku, Przewodniczący Związku, dr Bolesław Borysiuk – najlepszym z nich wręczył w Warszawie Dyplomy Uznania i bukiety kwiatów.

Wśród Kierowników kolonii, wyróżniono:
– Panią Beatę Bułę (Świętokrzyskie)
– Panią Mariolę Rusinowską ( Mazowsze).
Z licznego grona Wychowawców, wyróżniono;
– Pana Bartłomieja Dudzika ( Lubelskie);
– Panią Małgorzatę Kaczmarek ( Lubelskie );
– Panią Annę Kitę ( Łodzkie );
– Panią Katarzynę Kocerbę ( Świętokrzyskie );
– Panią Joannę Milaniuk ( Lubelskie );
– Panią Joannę Płaszewską (Świętokrzyskie ).
Tytuł „ Kierowcy Przyjaznego Dzieciom” po raz pierwszy przyznano
Panu Pawłowi Bielakowi z Janowa Lubelskiego.