Kolonie Jarosławiec

W pięknym ośrodku „Marysieńka” w Jarosławcu, trwa turnus wypoczynkowy

dzieci rolników z Małopolski i Świętokrzyskiego. 51 dzieci pod kierownictwem

Pani Anny Zagórskiej i wychowawców, wypoczywa, zwiedza, bawi się i poznaje

piękno Jarosławca i kraju.

dr Bolesław Borysiuk

Przewodniczący ZZRiOW „Regiony”