Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne

Szanowni rolnicy, emeryci i renciści!
 Korzystajcie z bogatej oferty KRUS bezpłatnej rehabilitacji leczniczej
 i turnusów regeneracyjnych odbywanych w sześciu Centrach Rehabilitacji
 Rolników!
 
dr Bolesław Borysiuk
Przewodniczący ZZRiOW „Regiony”
Wiceprzewodniczacy Rady Rolników KRUS
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi bezpłatną rehabilitację leczniczą dla rolników ubezpieczonych w Kasie, osób pobierających okresowe świadczenie rentowe, osób uprawnionych do emerytury rolniczej oraz organizuje bezpłatne turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które realizowane są w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Świnoujściu.

  1. Rehabilitacja lecznicza dla rolników ubezpieczonych w Kasie lub osób pobierających okresowe świadczenie rentowe prowadzona jest w formie 21-dniowych stacjonarnych turnusów. Osoby skierowane na rehabilitację leczniczą mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz średnio 4 zabiegi dziennie. Ponadto każdy pacjent ma możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

  2. osoby uprawnione do emerytury rolniczej, w celu poprawy ich stanu zdrowia mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej od 1 stycznia 2023 roku. Rehabilitacja prowadzona jest w formie 21 dniowych turnusów stacjonarnych. Kierowani pacjenci będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz średnio 3 zabiegi dziennie. Nie otrzymują natomiast zwrotu kosztów dojazdu do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

  3. Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, organizowane od 1 stycznia 2023 roku mają na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia i prowadzone są w 7 dniowym trybie stacjonarnym. Osoby skierowane na turnus regeneracyjny mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz średnio 4 zabiegi dziennie. Podobnie jak osoby uprawnione do emerytury rolniczej opiekunowie osób niepełnosprawnych nie otrzymują zwrotu kosztów dojazdu na turnus.

Ponadto rolnicy ubezpieczeni w Kasie oraz osoby pobierające okresowe świadczenie rentowe mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej w trybie dziennego pobytu tj. bez korzystania z noclegów i wyżywienia.

Ww. osobom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do Centrum

 
 
więcej informacji na https://www.gov.pl/web/krus