Spotkanie opłatkowe działaczy ZZRiOW Regiony.

6 stycznia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie, powiat Puławy, województwo lubelskie, odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe działaczy Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”. Robert Gagoś, wójt gminy Baranów, powitał zebranych gości – związkowców oraz działaczy samorządowych gmin i powiatów, podkreślając otwartość na nowe inicjatywy i propozycje Związku, … Czytaj dalej…

Uczniowie Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej z dyplomami.

9 listopada br. dr Bolesław Borysiuk, przewodniczący Związku Zawodowego Rolników i Obszarów Wiejskich „Regiony”, wręczył uczniom Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej w województwie lubelskim, dyplomy ukończenia szkolenia „BHP w rolnictwie” realizowanego przez ZZRIOW „Regiony” w przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Czytaj dalej…

Następne grupy rolników przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Kolejni rolnicy z Leśnej Podlaski, Pasiek, Stawu Noakowskiego, Kamionki i Widniówki w województwie lubelskim zostali przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w ramach programu „BHP w rolnictwie” realizowanego w województwie lubelskim przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” w przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego … Czytaj dalej…

Kolejni rolnicy przeszkoleni z zakresu przepisów BHP.

20 października br. w Domu Kultury w Turowie, w województwie lubelskim, blisko 40 osób zostało przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w ramach programu „BHP w rolnictwie” realizowanego w województwie lubelskim przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” w przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego … Czytaj dalej…

Inauguracja programu – BHP w rolnictwie.

30 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce w województwie lubelskim, przewodniczący ZZRIOW „Regiony” dr Bolesław Borysiuk wziął udział w inauguracji programu „BHP w rolnictwie” realizowanego przez ZZRIOW „Regiony” w przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Program ma na celu prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny … Czytaj dalej…