Rozpoczął się kolejny turnus kolonijny

26 lipca 2019 r. w Mikoszewie nad Morzem Bałtyckim rozpoczął się kolejny turnus kolonijny dla 130 dzieci rolników z województwa świętokrzyskiego, zorganizowany przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”. Z młodzieżą spotkał się dr Bolesław Borysiuk, przewodniczący ZZRiOW „Regiony”.
Wypoczynek dzieci został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia … Czytaj dalej…

Kolejny turnus kolonijny rozpoczęty

3 lipca 2019 r. w Pogorzelicy nad Morzem Bałtyckim rozpoczął się kolejny turnus kolonijny dla 110 dzieci rolników, zorganizowany przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”.
Wypoczynek dzieci został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika w ramach programu promocji … Czytaj dalej…

Spotkanie przewodniczącego ZZRiOW „Regiony” z grupą młodzieży w Stegnie

 27 czerwca br.  przewodniczący ZZRIOW „Regiony”, dr Bolesław Borysiuk spotkał się z  42 – osobową grupą starszej młodzieży (13-15 lat)  przebywającej na wypoczynku w Stegnie. Jak się okazało, dominującym tematem tej jakże interesującej rozmowy, stała się przyszłość zawodowa młodzieży wiejskiej i dyskusja nad wyborami zawodów z przyszłością. Na listę wpisano … Czytaj dalej…

Inauguracja kolejnego sezonu letniego wypoczynku dla dzieci rolników

23 czerwca 2019 r. rozpoczęły się w Stegnie i Pogorzelicy kolonie letnie dla dzieci rolników z województw lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz kujawsko – pomorskiego zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”.

Wypoczynek dzieci został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 … Czytaj dalej…

Kolejne szkolenia odbyte przez rolników z województwa lubelskiego

W dniach 21 i 22 maja br. w Wyhalewie, Kodeńcu i Chmielowie odbyły się kolejne szkolenia dla rolników z województwa lubelskiego w ramach programu „BHP w rolnictwie”. Program realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ma na celu … Czytaj dalej…

Kolejne szkolenia dla rolników w ramach programu „BHP w rolnictwie”

This gallery contains 4 photos.

W dniach od 7 do 16 maja br. w Bezwoli, Wisznicach, Dębowej Kłodzie oraz Uhninie miał miejsce kolejny cykl 6 bezpłatnych szkoleń dla rolników z województwa lubelskiego, których gospodarstwa rolne zostały w szczególny sposób dotkniętych przez wirus ASF.

Program „BHP w rolnictwie” realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów … Czytaj dalej…

Kolejna edycja szkoleń „BHP w rolnictwie” dla rolników z województwa lubelskiego rozpoczęta

30 kwietnia br. miało miejsce w Bezwoli (gmina Wohyń) pierwsze bezpłatne szkolenie w ramach kolejnej edycji programu „BHP w rolnictwie” dla rolników z województwa lubelskiego, których gospodarstwa rolne zostały w szczególny sposób dotkniętych przez wirus ASF.
Program „BHP w rolnictwie” realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Program ma na celu prowadzenie szkoleń w województwie lubelskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, co doprowadzi do wzrostu wiedzy rolników w tym zakresie, a tym samym pozwoli na eliminację potencjalnych zagrożeń oraz niepożądanych oddziaływań u źródła.

Rozpoczyna się kolejna edycja bezpłatnych szkoleń w ramach programu „BHP w rolnictwie” dla rolników z powiatów bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego w województwie lubelskim, których gospodarstwa rolne zostały w szczególny sposób dotkniętych przez wirus ASF.

Program „BHP w rolnictwie” realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Program ma na celu prowadzenie szkoleń w województwie lubelskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie na terenie województwa lubelskiego, co doprowadzi do wzrostu wiedzy rolników … Czytaj dalej…

Rozpoczęło się zimowisko dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego w Zakopanem, zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”

29 stycznia 2019 r. rozpoczęło się w Zakopanem zimowisko dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego, zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”.

Wypoczynek zimowy w formie zimowiska w 2019 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Uchwała Rady Krajowej Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”

Dramatycznie niska opłacalność produkcji rolnej, zagrożenie funkcjonowania całych branż produkcji rolniczej, brak perspektyw  dla gospodarstw rodzinnych,  nieliczenie się władzy z potrzebami i postulatami wsi –  uzasadniają potrzebę formułowania radykalnych propozycji i działań . Nieodzowna jest nowa, szeroka koalicji sił działających na rzecz wsi i obszarów wiejskich.

Związek Zawodowy Rolnictwa i … Czytaj dalej…