WŁADZE ZWIĄZKU

Zarząd Krajowy

Przewodniczący ZZRiOW „REGIONY”

dr Bolesław BORYSIUK

Poseł na Sejm RP V kadencji, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie (1966 r.), Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego – mgr historii (1971 r.), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych – dr nauk humanistycznych (1979 r.), Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej (1989 r.). Autor licznych publikacji
i artykułów naukowych, w tym książki „Lata walki.” Działacz krajowy Zrzeszenia Studentów Polskich, organizator współpracy gospodarczej ze wschodnimi sąsiadami, wieloletni Przewodniczący Forum Gospodarczego Polska-Ukraina-Wschód. Organizator Zespołu Ekspertów Samoobrony (2003-2005), bliski współpracownik Andrzeja Leppera. Członek Zarządu Związków Parlamentarzystów Polskich. Członek Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wiceprzewodniczący

Ryszard KAŹMIERCZAK

Wiceprzewodniczący

Ryszard MICZULIS

Wiceprzewodniczący

Dariusz SIENKIEWICZ

Sekretarz

Ryszard BORECZEK

Skarbnik

Bożena SIUDA

Grażyna LAMCZYK

Janina MADOŃ

Henryk SZUMSKI

Krajowa Komisja Rewizyjna

Anna GOŁĄBEK

Dariusz KOPEĆ

Elżbieta MILCZAREK

Anna TAREŁŁO

Ryszard WACHNIK

Rada Krajowa

Ewa ADAMSKA

Ryszard BORECZEK

Bolesław BORYSIUK

Wioletta BRYKOWSKA

Henryk CZECH

Eugeniusz DOMAŃSKI

Mieczysław DRYGAŁA

Ryszard JARZNICKI

Tadeusz KOPEĆ

Ryszard KAŹMIERCZAK

Grażyna LAMCZYK

Janina MADOŃ

Sławomir MADOŃ

Eugeniusz MACIEJEWSKI

Ryszard MICZULIS

Romuald OSAK

Wojciech OSAK

Zofia OPAŁKA

Grażyna PIASECZNA

Marek PIECZONKA

Beata ROMANOWSKA

Marzanna SAŁAJ

Dariusz SIENKIEWICZ

Bożena SIUDA

Krzysztof SKRZYŃSKI

Marzena SŁOMKA

Marianna SOBOLEWSKA

Sławomir SYKUŁA

Henryk SZUMSKI

Zuzanna TAREŁŁO

Sabina WARZĄCHOWSKA

Ewa WIECZOREK

Andrzej WRÓBEL

Comments are closed