Kolejne szkolenia odbyte przez rolników z województwa lubelskiego

W dniach 21 i 22 maja br. w Wyhalewie, Kodeńcu i Chmielowie odbyły się kolejne szkolenia dla rolników z województwa lubelskiego w ramach programu „BHP w rolnictwie”. Program realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ma na celu … Czytaj dalej…

Kolejne szkolenia dla rolników w ramach programu „BHP w rolnictwie”

This gallery contains 4 photos.

W dniach od 7 do 16 maja br. w Bezwoli, Wisznicach, Dębowej Kłodzie oraz Uhninie miał miejsce kolejny cykl 6 bezpłatnych szkoleń dla rolników z województwa lubelskiego, których gospodarstwa rolne zostały w szczególny sposób dotkniętych przez wirus ASF.

Program „BHP w rolnictwie” realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów … Czytaj dalej…

Kolejna edycja szkoleń „BHP w rolnictwie” dla rolników z województwa lubelskiego rozpoczęta

30 kwietnia br. miało miejsce w Bezwoli (gmina Wohyń) pierwsze bezpłatne szkolenie w ramach kolejnej edycji programu „BHP w rolnictwie” dla rolników z województwa lubelskiego, których gospodarstwa rolne zostały w szczególny sposób dotkniętych przez wirus ASF.
Program „BHP w rolnictwie” realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Program ma na celu prowadzenie szkoleń w województwie lubelskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, co doprowadzi do wzrostu wiedzy rolników w tym zakresie, a tym samym pozwoli na eliminację potencjalnych zagrożeń oraz niepożądanych oddziaływań u źródła.

Rozpoczyna się kolejna edycja bezpłatnych szkoleń w ramach programu „BHP w rolnictwie” dla rolników z powiatów bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego w województwie lubelskim, których gospodarstwa rolne zostały w szczególny sposób dotkniętych przez wirus ASF.

Program „BHP w rolnictwie” realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Program ma na celu prowadzenie szkoleń w województwie lubelskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie na terenie województwa lubelskiego, co doprowadzi do wzrostu wiedzy rolników … Czytaj dalej…

Rozpoczęło się zimowisko dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego w Zakopanem, zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”

29 stycznia 2019 r. rozpoczęło się w Zakopanem zimowisko dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego, zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”.

Wypoczynek zimowy w formie zimowiska w 2019 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Uchwała Rady Krajowej Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”

Dramatycznie niska opłacalność produkcji rolnej, zagrożenie funkcjonowania całych branż produkcji rolniczej, brak perspektyw  dla gospodarstw rodzinnych,  nieliczenie się władzy z potrzebami i postulatami wsi –  uzasadniają potrzebę formułowania radykalnych propozycji i działań . Nieodzowna jest nowa, szeroka koalicji sił działających na rzecz wsi i obszarów wiejskich.

Związek Zawodowy Rolnictwa i … Czytaj dalej…

15 stycznia 2019 r. rozpoczął się pierwszy turnus zimowiska dla dzieci rolników z województwa świętokrzyskiego w Zakopanem, zorganizowany przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”.

Wypoczynek zimowy w formie zimowiska w 2019 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

 

17 sierpnia br. rozpoczął się kolejny turnus kolonii dla dzieci rolników w Jastrzębiej Górze, zorganizowany przez Związek Zawodowy Rolników i Obszarów Wiejskich „Regiony”

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2018 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.