Kolejna edycja szkoleń „BHP w rolnictwie” dla rolników z województwa lubelskiego rozpoczęta

30 kwietnia br. miało miejsce w Bezwoli (gmina Wohyń) pierwsze bezpłatne szkolenie w ramach kolejnej edycji programu „BHP w rolnictwie” dla rolników z województwa lubelskiego, których gospodarstwa rolne zostały w szczególny sposób dotkniętych przez wirus ASF.
Program „BHP w rolnictwie” realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Program ma na celu prowadzenie szkoleń w województwie lubelskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, co doprowadzi do wzrostu wiedzy rolników w tym zakresie, a tym samym pozwoli na eliminację potencjalnych zagrożeń oraz niepożądanych oddziaływań u źródła.

Rozpoczyna się kolejna edycja bezpłatnych szkoleń w ramach programu „BHP w rolnictwie” dla rolników z powiatów bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego w województwie lubelskim, których gospodarstwa rolne zostały w szczególny sposób dotkniętych przez wirus ASF.

Program „BHP w rolnictwie” realizowany jest przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony” przy wsparciu finansowym Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Program ma na celu prowadzenie szkoleń w województwie lubelskim z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie na terenie województwa lubelskiego, co doprowadzi do wzrostu wiedzy rolników … Czytaj dalej…

Rozpoczęło się zimowisko dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego w Zakopanem, zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”

29 stycznia 2019 r. rozpoczęło się w Zakopanem zimowisko dla dzieci rolników z województwa mazowieckiego, zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”.

Wypoczynek zimowy w formie zimowiska w 2019 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Uchwała Rady Krajowej Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”

Dramatycznie niska opłacalność produkcji rolnej, zagrożenie funkcjonowania całych branż produkcji rolniczej, brak perspektyw  dla gospodarstw rodzinnych,  nieliczenie się władzy z potrzebami i postulatami wsi –  uzasadniają potrzebę formułowania radykalnych propozycji i działań . Nieodzowna jest nowa, szeroka koalicji sił działających na rzecz wsi i obszarów wiejskich.

Związek Zawodowy Rolnictwa i … Czytaj dalej…

15 stycznia 2019 r. rozpoczął się pierwszy turnus zimowiska dla dzieci rolników z województwa świętokrzyskiego w Zakopanem, zorganizowany przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”.

Wypoczynek zimowy w formie zimowiska w 2019 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

 

17 sierpnia br. rozpoczął się kolejny turnus kolonii dla dzieci rolników w Jastrzębiej Górze, zorganizowany przez Związek Zawodowy Rolników i Obszarów Wiejskich „Regiony”

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2018 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

 

Ostatnie wolne miejsca na kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem KRUS, organizowane przez ZZRiOW „Regiony”

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje letni wypoczynek dla dzieci w wieku 10 -16 lat, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego. Tylko 550 złotych za 10 dniowy wypoczynek – KRUS dopłaca 750 złotych do pobytu dziecka.

Ostatnie wolne miejsca nad morzem i w górach w terminach:

Od 17 do 27 sierpnia – Dom Kolonijny „Szum Morza” w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 19.

Od 19 do 29 sierpnia – Dom Wypoczynkowy „U Jędrka i Hani” w Zakopanem, Rybkówka 1.

Wypoczynek obejmuje:
– transport do oraz z miejsca wypoczynku,
– wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie,
– opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, przewodnika górskiego oraz ratownika wodnego,
– ubezpieczenie NNW,
– atrakcyjny program kulturalno – oświatowy, sportowy i turystyczny,
– transport do oraz z miejsca wypoczynku.

Warunki uczestnictwa:
– wiek uczestnika 10-16 lat
– aktualna legitymacja szkolna
– wypełniona karta kwalifikacyjna, którą dostarczymy na adres mailowy
– zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu jednego z rodziców
– potwierdzenie wpłaty 550 złotych na konto Związku Zawodowego „Regiony” w BZ WBK 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 z dopiskiem: Wpłata na działalność statutową Związku – wypoczynek lato 2018

Uwaga! Istnieje możliwość pełnopłatnego uczestnictwa w koloniach dla dzieci, których rodzice nie są ubezpieczeni w KRUS. Opłata za turnus wynosi 1300 złotych.

Szczegółowe informacje:
tel. 692206786
email: bborysiuk@op.pl